Kanotleden Åman

Det är många som undrar hur länge det tar att paddla olika sträckor, jag ska försöka ge några råd! Om man är fritidspaddlare som även vill stanna till för att bada, fiska eller något annat skoj kan man räkna med tre-fyra dagar från Manjaur till Noret (Åmsele). Sedan kan man förlänga genom att fortsätta ned till Åmträsket eller paddla hela vägen tillbaka igen! Åman är mycket lugn och det är inga problem att paddla mot vattnets färdriktning. Går det tungt att ta sig fram beror det på blåst eller kanske trötta muskler! Men den som är van kanotist, och tycker det är roligt med fart, kan paddla från Manjaur till Noret på en dag. /Jenny

 

Färdbeskrivning Åman sjösystem.

Från mitten av 1800-talet och fram till 1967 var Åman en viktig flottningsled för timmer. Arbetarna slet hårt under vintern när de högg timmer och med häst körde fram virket från skogen och lastade av det på sjöarna. När isen smälte på våren började de med flottningen. Stockarna forslades längs åar och älvar nedströms till sågverken. Ofta bodde de hemifrån eftersom det kunde vara långt till avverkningsplatsen/flottningen. Några av de kojor som de använde finns nu öppna för övernattning. Efter Åman finns det tre styckna, i Ajaur, Lillån och Hjukensjöudden. Här kan nutidens friluftsmänniskor övernatta eller söka skydd för regn och sol. Tänk bara på att lämna kojan städad! Det finns också vindskydd med grillringar efter Åmans stränder och samma sak gäller här – ta med det ni kom med och lämna naturen ren!

I hela systemet finns gott om fisk, bl.a. abborre och gädda, och kanske är det en öring som nappar!

Karta finns att se längs ned på denna sida eller gå in på www.metria.se, välj -onlinetjänster-din karta-kartor och skriv in Åmsele som sökord (denna tjänst är gratis). Vi har även papperskartor på campingen.

AJAURE – en långsträckt sjö med flera holmar i den norra delen. På dem finns flera fina sandstränder till skillnad från sjöstränderna som är steniga och vilt bevuxna. Sjön mynnar ut i Manjaurån, välj den östra sidan av dammen och ta landsvägen ned till bron. Här finns den första övernattningskojan.

MANJAURÅN – kräver forsvana, farbar endast på vårens högvatten. Stenarna är vid normalvatten många och vassa. Ån går att tåga/vada på östra sidan. Nedanför landsvägsbron är ån paddelbar i alla vattenstånd.

MANJAUR – är något mindre än Ajaure och stränderna inte lika vilda. Manjaur betyder på samiska månsjön.

FORSBACKAÅN – vacker å genom ett landskap dominerat av tallhedar. Här är strömmen inte så stark och den går bra att paddla. Tänk bara på att hålla i mitten av ån, på sidorna finns på många ställen stora stenar som inte syns. Men som både hörs och känns om man kör på dem!

INRE OCH YTTRE SMÅTRÄSKET – två mindre sjöar sammanbundna av ett sund. När man åker förbi sundet ser man på den västra sidan urberg och den östra en vacker rullstensås. Vid både nord och sydänden av yttre träsket finns fina sandstränder, och även ett vindskydd vid den sydliga.

HOLMTRÄSKÅN – en fågelrik å som mynnar ut i Holmträsket. Efter dessa stränder kan man träffa på kor på sommarbete.

HOLMTRÄSKET – en vacker sjö med en stor holme i mitten, Skorvholmen. På den finns vindskydd, men var försiktig med naturen på holmen! Vid den sydvästra stranden ses Båtsundskludden (Klådden). Det är ett stort berg med sprickgrottor och stup. Från viken nedanför finns en överväxt stig upp på berget. Vid sydstranden finns ytterligare ett vindskydd och fin sandstrand.

LILLÅN – förbinder Holmträsk med Bastuträsk. På västra sidan hittar ni den andra övernattningskojan.

BASTUTRÄSKET – här rinner vattnet från norr ihop med vattnet som kommer från ”Ytteråman”. Här kan man välja två vägar. Den ena leder till Hjukensjön där den tredje övernattningskojan finns. Därefter kommer ni fram till Noret, 3 km från campingen. Det går inte att komma sig med kanot ända till campingen eftersom vattnet är mycket strömmande och endast lämpar sig för vana forspaddlare med kajak. Väljer man att fortsätta till yttre Åman är nästa anhalt Kalvträsk.

KALVTRÄSKET – skiljs från Bastuträsket med en damm som man måste bära förbi. Nedanför dammen är botten stenig, åk försiktigt i mitten!

GÅDATRÄSKET – en grund sjö med fina stränder. Förbinds med Åmträsket via Forslingsåman.

ÅMTRÄSKET / DJUPSUND – de djupaste sjöarna på hela kanotleden, cirka 85 meter som djupast. Branta åsar, fina holmar och sandstränder hittar man här.